Witaj!

Aspekty prawne biznesu

W dziedzinie biznesu, bardzo ważne jest wiele aspektów prawnych. Prężnie rozwijające się kancelarie adwokackie, kancelarie prawnicze, biura prawnicze i firmy prawnicze, oferują szereg usług prawnych, dla osób prywatnych zajmujących się biznesem a także dla firm, korporacji, przedsiębiorstw, spółek akcyjnych, spółek kapitałowych i wszystkich innych działalności gospodarczych, działających na terytorium Polski. Zarówno kancelarie prawnicze, biura prawnicze firmy prawnicze jak i kancelarie adwokackie, są miejscami, w których inwestorzy mogą znaleźć szeroko pojętą pomoc prawną. Pomoc prawna jest zdefiniowana przez ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w myśl, której, przez pomoc prawną, należy rozumieć: „w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, zastępstwo prawne i procesowe.” Tak więc pomoc prawna to w myśl ustawy nie tylko porady prawne, ale także konsultacje prawne, zastępstwo prawne, zastępstwo procesowe a także opinie prawne. Wszystkie te usługi prawne mogą dotyczyć prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa podatkowego a także prawa gospodarczego, w oparciu o które, muszą działać wszystkie firmy, przedsiębiorstwa, korporacje, spółki akcyjne, spółki kapitałowe i wszystkie inne działalności gospodarcze, które prowadzą działalność gospodarczą. Usługi prawne, w skład których wchodzą porady prawne, mogą zostać udzielane w biurach prawniczych, kancelariach adwokackich, firmach prawniczych oraz w kancelariach prawniczych. Najczęściej porad prawnych udzielają wykwalifikowani prawnicy, zwani radcami prawnymi. Radca prawny to w myśl ustawy: „prawnik świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, która polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.” Radca prawny wykonujący usługi prawne na rzecz firm, przedsiębiorstw i inwestorów, jest czasem porównywany do adwokata. Jednak te dwie profesje różnią się od siebie.

  • Z nami osiągniesz sukces!

  • Dowiesz się więcej o biznesie!

  • Zyskasz wiedzę jak prowadzić firmę!

Nasz Blog

June 7th 2017
Biznesplan

Ostatnimi czasy coraz popularniejsze wśród małych przedsiębiorstw i dużych korporacji jest tworzenie biznesplanów. Biznesplan wykonuje się zarówno dla firm i przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczynają swoja działalność biznesową, jak i dla firm i przedsiębiorstw, działających w biznesie od wielu lat. Biznes plan doczekał się już nawet swojej pełnoprawnej definicji, która traktuje, że jest on: „dokumentem planistycznym związanym z działalnością globalną przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest wskazanie celów oraz sposobów i środków do ich osiągnięcia.

June 12th 2017
Instytucje publiczne, a biznes

Zakładanie firmy, przedsiębiorstwa, korporacji i każdej innej działalności gospodarczej, wiąże się z koniecznością wypełnienia wielu wniosków i formularzy, do Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz do Urzędu Skarbowego. Wszystkie dokumenty składane do tych instytucji, stanowią podstawę prawną do założenia nowej działalności gospodarczej. Jednak powstanie przedsiębiorstwa, firmy, spółki handlowej, spółki kapitałowej, korporacji czy każdej innej działalności gospodarczej, jest jedynie początkiem drogi do osiągnięcia sukcesu w świecie biznesu.